brbraniewo.pl

Twoja księgowość

Zakres usług oferowanych przez biuro rachunkowe

Świadczy usługi:

 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych,
 • ewidencji ryczałtu,
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej,
 • wnioski kredytowe
 • zakładanie i rejestracja Spółek z o.o. i komandytowych przez portal s24.

Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych:

 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US), monitoring należności i zobowiązań.

Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu obejmuje:

 • sporządzanie plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • dokonywanie zapisów w PKP i R lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencje wyposażenia,
 • ustalanie wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencje VAT,
 • sporządzanie miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
 • przygotowywanie dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.

Obsługi kadrowo-płacowej - zakres:

 • sporządzanie umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzanie listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
 • sporządzanie zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzanie zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).
 • prowadzenie dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzenie imienne karty przychodów pracownika,
 • prowadzenie kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją, prowadzenie ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • prowadzenie ewidencje świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,

Możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów.

Odwiedź nas: Biuro Rachunkowo-Doradcze Rejestr, Braniewo, ul. Moniuszki 20, www: twojepodatki.eu

lub zadzwoń, zapytaj się o więcej...

telefon
55 644 39 96

szukaj: biuro rachunkowe księgowość pit podatki